Munca temporară de către Works Center

FLEXIBILITATE ȘI COERENȚĂ ECONOMICĂ

Într-un context economic dificil și incert, recurgerea la munca temporară combină flexibilitatea, reducerea sarcinii administrative și reactivitatea.

Munca temporară reprezintă o adevărată rezolvare a lipsei de vizibilitate a activității dumneavoastră.

FLEXIBILITATE

Întreprinderile evoluează într-un context economic incert cu registre de comenzi fluctuante. Recurgerea la munca temporară permite gestionarea fluctuațiilor de activitate fără constrângerile unei angajări cu contract de muncă a personalului.

EXTERNALIZAREA GESTIONĂRII RESURSELOR UMANE

Întreprinderea de muncă temporară își asumă procesul de recrutare și ansamblul gestionării administrative a lucrătorilor temporari (contracte de muncă, vizite medicale, asigurări...).

RESPONSABILITATE CONTRACTUALĂ MINIMĂ

L'intérimaire est lié à l'entreprise de travail temporaire par son contrat de travail.
Lucrătorul temporar este legat de întreprinderea de muncă temporară prin contractul de muncă. Întreprinderea utilizatoare deleagă gestionarea resurselor umane societății de muncă temporară. Astfel, ea își diminuează riscurile legislative.

SOLUȚIA WORKS CENTER VĂ PERMITE

ACCESUL RAPID LA PERSONAL EUROPEAN

 • Calificat, cu competențe solide
 • Disponibil, motivat și muncitor
 • Ușor de deplasat în interiorul Uniunii Europene

ACCESUL LA O REȚEA DE RECRUTARE EUROPEANĂ VERITABILĂ

 • Accesul la o forță de muncă europeană cu potențial veritabil
 • O recrutare de profiluri adaptate nevoilor dumneavoastră
 • Acces la o bază foarte importantă de C.V.-uri

ACCESUL LA O SOLUȚIE COMPLETĂ

 • Preluarea directă a aspectului logistic: cazare, transport
 • Demersuri administrative complete
 • Integrarea și monitorizarea personalului

BENEFICIUL UNUI PARTENER

 • Specializat în recrutarea și punerea la dispoziție a personalului european
 • Care acționează în conformitate cu legislația franceză din domeniul muncii.

 • Recrutarea națională și europeană este soluția care vă va permite, în deplină SIGURANȚĂ, să creșteți flexibilitatea și competitivitatea companiei dumneavoastră și să diminuați impactul administrativ.

DORIȚI SĂ FIȚI ÎNSOȚIT ÎN PROIECTUL
DUMNEAVOASTRĂ?

Detaliați nevoile dumneavoastră printr-un formular specific

TRIMITEȚI PROIECTUL DUMNEAVOASTRĂ